Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

személyes adatok feldolgozásáról szóló nyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban csak „GDPR“), valamint a 18/2018 Tt. számú személyes adatok védelméről szóló törvényében található (továbbiakban: „törvény“ )

Bevezető rendelet 

CarBax, s.r.o. társaság, Székhely: Bratislavská 252/27, Nitra 949 01, statisztikai számjel 46 636 315, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg Sro, jegyzékszám: 31414/N alatt van bejegyezve (továbbiakban: “társaság CARBAX vagy mint a “mi társaságunk”) tiszteletben tartja minden érintett személy magánéletét, akivel kapcsolatban áll, függetlenül attól, hogy a személyes adatokat maga vagy harmadik feleken keresztül dolgozza fel. A cégünk számára rendkívül fontos, hogy minden érintett természetes személy megértse, milyen személyes adatokat dolgozunk fel róluk, miért tesszük és milyenek a jogaik. Az érintett személyek személyes adatok feldolgozását különböző módon és helyzetben dolgozhatjuk fel, az érintett személy típusától függően. Az alábbi dokumentumban általános információkat talál:

 • Azonosító és elérhetőségi adatok a mi társaságunkról  (1. rész ebből a dokumentumból), 
 • Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan  ( 2. rész ebből a dokumentumból), 
 • Információk az automatizált egyedi döntés hozatalról, beleértve a profilalkotást is (3. rész ebből a dokumentumból) 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért lásd a dokumentum 4.részét, attól függően, hogy Ön:

 • Látogató a mi weboldalunkon                              ( 4.1. rész ebből a dokumentumból) 
 • Kliens / vendég illetve érdekli a termék              (4.2. rész  ebből a dokumentumból)
 • álláskereső                                  (4.3. rész  ebből a dokumentumból)
 • szállító (vagy üzleti partner)                 (4.4. rész ebből a dokumentumból)

Ezúton megszeretnénk Önt kérni a CarBax társaság nevében, hogy mindig csak az aktuális és helyes személyes adatokat szolgáltasson nekünk, amelyeket feldolgozza az üzemeltető. A személyes adatok változása esetén arra kérjuk Önt, hogy erről értesítsen minket indokatlan késedelem nélkül. 

Annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatait illetéktelen személyek ellen és az illegális feldolgozás ellen, előre nem látható veszteség, megsemmisítés és károsodás, online és offline helyzetben is, fizikai, elektronikus és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az ilyen helyzetek előfordulásának megakadályozására a személyes adatok védelmére vonatkozó belső szabályainkkal.

 

1. CARBAX társaság azonosító és elérhetőségi adatai

 A CARBAX társaság azonosító és élerhetőségi adatai a következők:

Üzleti név:                                          CarBax, s.r.o.

Székhely:                                           Bratislavská 252/27, Nitra 94901

Statisztikai számjel:                          46 636 315

Bejegyezve a:                                    Nyitrai Kerületi Bíróság Kereskedelmi Regiszterébe ,                        

                                                            Részleg: Sro, jegyzékszám: 31414/N                                                                              

Levelezési cím:                                  Bratislavská 252/27, Nitra 949 01

Email cím:                                           info@carbax.sk

Telef. szám:                                        037/ 77 84 111

A CARBAX társaság nem jelölt ki felelős személyt ( a mi társaságunknak nem kötelező felelős személyt kijelölni a GDPR  és a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében).

 

2. Az érintett személy jogai

Abban az esetben, ha a társaság feldolgozza az Ön személyes adatait, Ön, mint érintett, a következő jogokkal rendelkezik:

 • Joga van visszavonni a beleegyezését - abban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait beleegyezése alapján dolgozzuk fel, bármikor joga van a belegyezés visszavonására. A beleegyezését elektronikus formában visszavonhatja, a megadott címen az 1. rész ebből a dokumentumból, írásban, a beleegyezés szóló értesítéséről ( vagy más megfelelő módon). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok jogszerűségét, amelyek alapján az Ön adatait feldolgoztuk.
 • A hozzáféréshez való jog - Önnek joga van másolatot kérni a személyes adatairól, amelyekkel rendelkezünk, valamint információkat arról, hogyan használjuk fel a személyes adatait. A legtöbb esetben személyes adatait Önről elektronikus formában adjuk meg, ha ez technikailag lehetséges. 
 • A helyesbítéshez való jog - ésszerű lépéseket teszünk az Önnel kapcsolatban rendelkezésünkre álló információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítása érdekében. Ha úgy gondolja, hogy a birtokunkban lévő információk pontatlanok vagy hiányosak, kérjük, bátran kérje tőlünk ezen információk módosítását, frissítését vagy kiegészítését.
 • A törléshez való jog: Ön jogosult arra kérni bennünket, hogy töröljük a személyes adatait, például abban az esetben, ha a személyes adatok , amelyeket Önről megszereztünk, a továbbiakban már nem szükségesek a feldolgozás eredeti céljának teljesítéséhez. Az Ön jogát azonban minden relaváns körülmény figyelembevételével kell értékelni. Például: bizonyos jogi  kötelezettségeink lehetnek , ami azt jelenti, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését. 
 • A feldolgozás korlátozásának joga - bizonyos esetekben Ön jogosult kérelmezni, hogy hagyjuk abba a személyes adatainak a felhasználását. AZ olyan esetekről van szó például, amikor úgy gondolja, hogy a személyes adatok, amelyekkel Önről rendelkezünk, pontatlanok lehetnek, vagy ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait már nem kell használnunk. 
 • Az adatok hordozhatóságához való jog - bizonyos körülmények között Ön jogosult a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak egy Ön által kiválasztott harmadik fél részére történő átadásának kérelmezésére. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket beleegyezés vagy olyan szerződés alapján szereztünk be Öntől, amelyben Ön a szerződő felek egyike.
 • A kifogásolás joga - Ön kifogás emelésére jogosult az adatkezelés ellen, amely legitim, jogos érdekeinken alapul. Abban az esetben, ha nem rendelkezünk meggyőző, legitim, alapos indokkal az adatok feldolgozására, Ön pedig kifogást emel, akkor nem kezeljuk továbbá az Ön személyes adatait.
 • A személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás és benyújtásának joga - ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait méltánytalanul vagy jogellenesen dolgozzuk fel, abban az esetben panaszt nyújthat be a következő felügyeleti hatóságnál, a Szlovák Köztársaság Személyesadat-védelmi Hatósága, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (Pozsony) 27  telefonszám : +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. Az elektronikus változatban történő beadvány benyújtása esetén szükséges, hogy az megfeleljen a 19. § bekezdés követelményeinek, az 1.sz. törvény  Tt.71/1967 számú törvénye  a Közigazgatási eljárásról ( közigazgatási rendtartás)

 

3. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált egyedi döntésekhez, beleértve a profilalkotást is. 

 

4. Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról az érintett személyek által 

Ezek a rendelkezések 4.pontban nem vonatkoznak azokra az érintett személyekre, akiket a CARBAX írásban értesített a személyes adatok védelméről szóló törvényről 19.§ és 20.§ A személyes adatok védelméről szóló törvény, abban az esetben, ha az érintett személy kézzel írta alá ezt az utasítást, az utasítás ilyen kézírásás aláírásának pillanatától. 

4.1. A CARBAX társaság weboldal látogatói 

A CARBAX társaság a weboldal üzemeltetője, amely a www.carbax.sk címen található (továbbiakban, mint (“weboldal”).

Mi az a fájl cookie (süti)?

Ha meglátogat egy weboldalt (beleértve a cégünk weboldalát is), amely cookie-kat ír, egy kis szöveges cookie jön létre az Ön számítógépén. A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet egy webhely tárol számítógépének vagy mobileszközének böngészőjében /berendezésében (beleértve a táblagépet is) böngészése közben. Ha legközelebb ugyanazt a weboldalt látogatja meg, akkor gyorsabban tud csatlakozni. Ezenkívül a weboldal Önt “felismeri” és felajánlja azokat az információkat, amelyet előnyben részesít, biztosítja, hogy a már megjelenített hirdetés ne ismétlődjön meg, vagy lehetővé teszi a belépést illetve felajánlja a webes környezetben tett korábbi látogatások során kitöltott adatok kiegészítését és ezen információk alapján megjeleníti a feltételezett tévékenységek és szolgáltatások relaváns tartalmát és ajánlatait, amelyeket feltételezhetően használhat. 

A cookie fájlokat a weboldal látogatásának elemzésére használunk a Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea és a HotJar segítségével. Ezek elemzési eszközök, amelyek segítenek a weboldal tanulmányozásánál és így jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez. A cookie-k használhatóak a statisztikákhoz a weboldal használatáról, az egyes látogatók személyes azonosítása nélkül. 

Ha a böngészőjében beállítja a cookie-k blokkolását, ez esetben lehetséges, hogy bizonyos elemek a weboldalon nem lesznek elérhetőek (beleértve a weboldalunkat is) vagy nem fognak működni bizonyos problámák vagy lassítások nélkül. 

A cookie - beállítások. A cookie fájlokat saját belátása szerint ellenőrizheti vagy törölheti. Ha szeretne megtudni többet a sütik használatáról, látogasson el az alábbi weboldalra www.allaboutcookies.org. Kitörölheti az összes tárolt cookie fájlokat az Ön berendezéséből és beállíthatja a legtöbb böngészőt úgy, hogy megakadályozza azok mentését. Ha nem bízik a cookiek-ban, rendszeresen kitörölheti azokat a lemezről. 

Az alábbiakban talál utasításokat a cookiek törléséről az összes és helytelenül beírt cookiekról:

 • Internet Explorer www.windows.microsoft.com
 • Safari  www.support.apple.com
 • Opera www.help.opera.com
 • Mozilla Firefox  www.support.mozilla.org
 • Google Chrome  www.support.google.com
 • Brave www.support.brave.com

4.1.1. Személyes adatok feldolgozásának célja

CARBAX társaság az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozhatja fel:

 • a weboldal megjelenítés optimalizására és reklám/hirdetéscélzás alkalmával a cookie fájlok használatával. 
 • marketing anyagok és ajánlatok küldése az érintett személyek kérésére (úgynev. “levelezés”) ill.miután beleegyezést adta a személyes adatok ilyen célú kezeléséhez. 

Megjegyzés.: társaságunk honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén, társaságunk visszajelzése céljából, a vállalatunk szolgáltatásai / termék iránti érdeklődés miatt, Önt érinti ebből a dokumentumból 4.2. rész “Vásárló ill. érdeklődő a termék iránt” e szakasz helyett 4.1.

4.1.2. Jogi alap

Ha a társaságunk/cégünk képes azonosítani bejegyzéskor a weboldal látogatóját, ez AZT jelenti, hogy ez lesz a személyes adatok feldolgozása. Az ilyen feldolgozáshoz rendelkeznünk kell jogi alappal. 

(i) A tevékenységek nyomon követésének és értékelésének egyik jogalapja az adatkezelő, azaz társaságunk jogos érdeke, a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtani vagy a webhelyen végzett tevékenységek támogatása, beleértve a közvetlen reklámot is, és (ii) második fontos jogi alap az érintett személy beleegyezése, tekintettel a beleegyezésre, mint a személyes adatok feldolgozásának jogalapjára, társaságunk kijelnti, hogy cégünk által kínált termékek jellege azt sugallja, hogy nem 16 év alatti gyermekeket céloz meg, és ezért cégünk nem köteles ellenőrizni, hogy a jogi képviselő meg e adta a 16 év alatti személy hozzájárulását  a személyes adatainak kezeléséhez (15.§ a személyes adatok védelméről szóló törvény).

4.1.3. Személyes adatok feldolgozásának mértéke

CARBAX társaságunk “személyes adatokat” dolgozza fel a 4.1.1. Pontban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges mértékben ebből a dokumentumból, különösen következő mértékben: 

 • Ha a rögzítés során társaságunk képes azonosítani a weboldal látogatóját, akkor a következő típusú cookie-kat is:

Szükséges cookie fájlok: A cookie egy kis fájl, amikor akkor jön létre, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A szükséges cookie-k olyan funkciókat garantálnak, amelyek nélkül nem tudja használni a weboldalt és ezen kívül biztosítják azt, hogy a weboldal funkcióinak megjelenítésekor megjelenik egy verzió, amely az Ön által használt szélessávú internetkapcsolatnak megfelelő adatmennyiséggel rendelkezik. Ezenkívül az ilyen típusú cookie-k tárolják  a weboldalunkon cookie használatával kapcsolatos döntését. Az általunk használt szükséges cookie fájlok a következők:

 • Cookie fájl, amely segíti az Ön adatainak védelmet, miközben a lehető legnagyobb mértékben biztosítja webhelyünk felhasználóbarát működését ; és 
 • Cookie fájlok, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtásához (ez azt jelenti, ha ezek a cookie fájlok le vannak tiltva, akkor nem tudjuk Önnek biztosítani, az Ön által kért szolgáltatást).

Analitikai cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt, továbbá a felhasználó látogatásinak számáról és a weboldal statisztikáiról ( pl.: látogatók száma, erőforrások és statisztikák…stb.)

Funkcionális cookie-k: ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik a mi weboldalunkon, hogy emlékezzen a weboldal böngészése során hozott döntésekre az Ön berendezésén/számítógépén és jobb személyes funkciókat biztosítani. Ez a kategória tartalmazhat harmadik féltől származó cookie-kat. 

Célzó (reklám) cookie-k: Ezek a cookie-k úgy vannak beállítva, hogy célzott hirdetéseket jelenítsenek meg az Ön érdeklődése alapján az oldalon vagy reklámkampányunk kezelésénél.   Célzott hirdetés révén olyan tartalmat közvetítenek Önnek, amely az Ön számára érdekes és fontos lehet, vagy hogy hányszor jelenik meg Önnek egy konkrét reklám. 

Közösségi hálózati cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a közösségi hálózatok használatáról az Ön profil létrehozása érdekében (miközben nem tárolják közvetlenül az Ön személyes adatait, hanem a böngésző és az eszköz/számítógép azonosításán alapulnak, amelyen keresztül meglátogatta a webhelyet). 

4.1.4. Címzett kategóriák

A személyes adatokat közvetlenul a társaságunk dolgozza fel, és ezt elektronikus formában. 

Társaságunk bizonyos tevékenységeit az alvállalkozók végzik. E tevékenységek teljesítése érdekében fontos, hogy AZ ilyen alvállalkozónak az Ön személyes adatait olyan mértékben kell rendelkezésre bocsájtani, amely szükséges az alvállalkozó feladatainak ellátásához. Az ilyen külső alvállalkozók elsősorban külső vállalatok, amelyek a társaságunk számára informatikai szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek webtárhelyet és szervereket és/vagy adattároló kezelését üzemeltetik, vagy más tanácsadó társaságok/cégek. Egyes társaságok és tevékenységek változhatnak a CARBAX társaság aktuális igényeinek megfelelően.

4.1.5. Személyes adatok átvitele

Társaságunk bizonyos személyes adatokat (pl. keresztnév, vezetéknév és e-mail) az Európai Unió kívüli személyek (adatfeldolgozók) által is feldolgozhat, üzemeltett szolgáltatók, elektronikus rendszerek és adattárak révén. Társaságunk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmet (azaz részei az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának, pl. az EU - USA Privacy Shield program része, ha az Egyesült Államokban található, stb.)

4.1.6. Személyes adatok feldolgozási ideje

A cookie beállítások szerint böngészési adatokat a rendszerünk nem tárolja. A cookies adatok alapján egyesítjük az információkat és az Ön hozzájárulása szerint tároljuk, amelyet Önt megadott számunkra vagy a fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alapján, köztünk vagy az Ön személyisége szerint. A cookie-ból és a rendszerünkből származó kombinált adatokat megőrizzuk a gyüjtés céljához, szükséges ideig, de legfeljebb 2 évig. A marketing anyagok és ajánlatok küldése céljából szerzett személyes adatok az érintett személy kérése által és az érintett személy beleegyezésével 5 évre kerül feldolgozásra vagy amíg az érintett személy vissza nem vonja a belegyezését (lásd e dokumentum 2. pontjának bekezdését).

4.2. Ügyfél  ( vagy a termék iránt érdeklődő személy)

A CARBAX termék a CARBAX által nyújtott bármelyik szolgáltatást jelenti / vagy a CARBAX által értékesített áru. 

4.2.1. Személyes adatok feldolgozásának célja

A személyes adatok feldolgozása AZ adatkezelőnél történik AZ érintett személy kérésére a szerződés megkötése előtt.  A weboldalunk látogatóiról is feldolgozhatunk személyes adatokat (4.1. rész ebből a dokumentumból) vagy fizikai helyszínek, attól függően, hogy hogyan kommunikál a társaságunkkal a vállalatunk terméke (i) iránti érdeklődése kapcsán. 

A személyes adatok forrása. A személyes adatok közvetlenül Öntől származnak a társaságunk számára, amelyet a termék iránt érdeklődő személy adja meg, és ezt önkéntesen vagy abban az esetben, ha ezt a társaságunk önként szerzi nyilvánosan elérhető forrásokból (regisztráció vagy a termékek iránt érdeklődő emberek adatbázisai).

4.2.2. Jogi alap

Az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, hogyha jogalapunk van rá. 

 • Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás fontos lehet a szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön vagy az Ön által képviselt társaság szerződő fél, vagy hogy kérésre a szerződés megkötése előtt lépéseket lehessen tenni. (a jogalap tehát szerződés, beleértve a szerződés előtti kapcsolatokat is).
 • Jogos érdekeinknek megfelelően felhasználhatjuk adatait társaságunk üzleti tevékenységeinek megfelelő végrehajtásához, hogy információkat nyújtsunk a termékeinkről, kilátásainkról, elemzéseinkről, amelyek az Ön érdekeit szolgálhatják, vagy az üzleti kapcsolatból eredő szükséges vagy előírt feladatok elvégzésére, amelyet képvisel (a jogalap tehát a társaságunk jogos érdeke)
 • Jogilag kötelességunk megadni az Ön személyes adatait az engedélyezett intézmények általi ellenőrzés és megelőzés céljából, a csalás és más bűncselekmények nyomon követése és bizonyítása céljából  (a jogalap tehát a kiválasztott esetekben is a jog).

4.2.3. Személyes adatok feldolgozásának mértéke

A CARBAX társaság “személyes adatokat” a dokumentum 4.2.1.pontban meghatározott célok eléréséhez szükséges mértékben dolgozza fel, különösen a következő mértékben.

 • név, vezetéknév
 • állandó lakcím, Levelezési cím
 • Statisztikai számjel, Adószám, Közösségi Adószám
 • Telefonszám, e-mail cím
 • Bankszámla szám, Nemzetközi bankszámla szám (IBAN), (a szerződés teljesítésének küldéséhez). 

4.2.4. Címzettek kategóriái

A személyes adatokat közvetlenül a cégünk dolgozza fel, és azt írásos vagy elektronikus formában. A személyes adatok elérhetőek az előírások alapján engedélyezett szervezeteknek, amelyek különösen: büntetőeljárásban tevékenykedő szervek, bíróságok, végrehajtó hivatalok, stb. 

Társaságunk bizonyos tevékenységeit alvállalkozók végzik. E tevékenységek teljesítése érdekében fontos, hogy az ilyen alvállalkozónak az Ön személyes adatait olyan mértékben kell rendelkezésre bocsájtani, amely szükséges az alvállalkozó feladatainak ellátásához. Ilyen külső alvállalkozók különösen a külső számviteli, adóügyi hivatalok és egyéb tanácsadó cégek, webtárhelyet, szervereket és / vagy adattárolókat kezelő cégek, ügyvédek stb. Egyes társaságok és tevékenységek változhatnak a CARBAX társaság aktuális igényeinek megfelelően.

4.2.5. Személyes adatok átvitele

Társaságunk bizonyos személyes adatokat (pl. keresztnév, vezetéknév és e-mail) az Európai Unió kívüli személyek (adatfeldolgozók) által is feldolgozhat, üzemeltett elektronikus rendszerek és adattárak révén. Társaságunk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmet (azaz részei az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának, pl. az EU - USA Privacy Shield program része, ha az Egyesült Államokban található, stb.)

4.2.6. Személyes adatok feldolgozási időtartama

Társaságunk AZ Ön adatait addig tárolja, ameddig az szükséges a kötelességek teljesítésének szükséges idejére, valamint az jogviszonyból származó követelések idejére tárolja (lásd a fenti 4.2.1. pontot), ha jogos érdekünk van ezek megőrzéséhez pl. a szerződéses jogviszony megszűnéséig. A szerződéses jogviszony megszűnésekor és az ilyen jogviszonyból eredő vagy azzal kapcsolatos összes kötelezettség rendezése után, társaságunk megőrzi az Ön személyes adatait szükséges ideig, az előírt jogszabályoknak megfelelően, amely kötelez. Ha a törvény ilyen időszakot nem ír elő, akkor társaságunk jogosult az Ön személyes adatait a szerződéses jogviszony megszűnésétől legalább három évig megőrizni (azonban legfeljebb tíz évig, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok hosszab megőrzési időszakot nem írnak elő). Jogi per esetén Önnel (mint érintett személlyel) legalább három év a per végleges lezárásától számítva. 

4.3. Álláskereső

4.3.1. Személyes adatok feldolgozásának célja

A CARBAX társaság az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • AZ új alkalmazottak toborzása. Az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy Ön alkalmas-e arra a pozícióra, amelyre pályázik.
 • Panaszok kezelése. Társaságunk személyes adatokat dolgozhat fel panaszok, viták vagy jogi eljárások megoldása érdekében.
 • A törvény betartása. Társaságunknak fel kell dolgoznia az Ön személyes adatait, hogy megfeleljünk a törvény előírásainak vagy eleget tegyünk a bírósági határozatnak.

Személyes adatok forrása. A személyes adatokat az álláskereső adja meg a társaságunknak és ezt önkéntesen, vagy a társaságunk nyilvánosan elérhető forrásokból (nyilvántartott álláskeresői adatbázisok a piacon) szerzi be. 

4.3.2. Jogi alap

A mi társaságunk az Ön személyes adatait annak érdekében dolgozza fel, hogy a feldolgozás társaságunk jogos érdekeit szolgálja. Jogos érdekünk abban az esetben az, hogy kvalifikált jelölteket vegyünk fel. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel (azaz jogi alapon) vagy a szerződés előtti kapcsolatok jogalapján dolgozzuk fel őket (a munkaszerződés megkötése esetén, mint a társaságunk/cégünk alkalmazottja, kifejezetten írásban tájékoztatva lesz a személyes adatok védelmével kapcsolatban).

4.3.3. Személyes adatok feldolgozásának mértéke

Amennyiben felkeltette AZ Ön érdeklődését az álláshirdetés, abban az esetben a következő adatokra lesz szükségünk:

 • Előrhetőségi adatok: például az Ön neve, vezetékneve, titulus (cím), állandó lakcím, ideiglenes lakcím, magán e-mail cím, telefonszám.
 • Önéletrajzából származó információk /CV: mint például korábbi munkaviszonya, információ a végzettségről, szakmai háttér, készség, bármilyen elvégzett tanfolyam vagy továbbképzés, nyelvtudás és minden más információ, amelyről úgy dönt, hogy befoglal az önéletrajzba.
 • Motivációs levél: amelyben feltüntet bármilyen információkat, hogy pl. miben szeretne jobban elmélyülni a szakmáján belül.
 • Munkára való jogosultság: előfordulhat, hogy be kell Önnek bizonyítania hogy jogi képesítéssel rendelkezik a  munkavégzéshez, például végzettség, nyelvtudás, munkaköri alkalmassági vizsgálat a kiválasztott típusú pozíciókhoz, stb.
 • Referenciák: dönthetünk úgy, hogy olyan személyektől kérünk referenciákat, akik korábban Önnel dolgoztak. Általánosságban elmondható, hogy csak akkor lépünk kapcsolatba ezekkel az emberekkel, ha továbbítja nekünk a nevét és az elérhetőségét. 

4.3.4. Címzettek kategóriái

Társaságunk a személyes adatokat közvetlenül kezeli, és ezt írásban vagy elektronikus formában. 

Társaságunk az alábbi körülmények között oszthatja meg az Ön adatait harmadik felekkel:

 • Ha információkat gyűjtünk a harmadik féltől (a fentiek szerint), megadjuk számukra az Ön nevét és vezetéknevét, és továbbá egyéb olyan információkat, hogy relaváns információkat nyújtsanak Önről.
 • Ha a törvény vagy a bírósági végzés megköveteli, akkor az Ön személyes adatait megoszthatjuk például büntetőeljárásban tevékenykedő szervekkel vagy Szlovák Köztársaság által más felhaltalmazott szerveivel.
 • Társaságunk jogos érdeke esetén a személyes adatait olyan társaságoknak is átadhatjuk, amelyek gazdasági vagy személyi kapcsolatban állnak a mi társaságunkkal.

Társaságunk bizonyos tevékenységeit alvállalkozók végzik. E tevékenységek teljesítése érdekében fontos, hogy az ilyen alvállalkozónak az Ön személyes adatait olyan mértékben kell rendelkezésre bocsájtani, amely szükséges az alvállalkozó feladatainak ellátásához. Az ilyen külső alvállalkozók különösen a külső számviteli, adóügyi hivatalok és egyéb tanácsadó cégek, webtárhelyet, szervereket és / vagy adattárolókat kezelő cégek. Egyes vállalatok és tevékenységek változhatnak a társaságunk aktuális igényeinek megfelelően. 

4.3.5. Személyes adatok átvitele

Társaságunk bizonyos személyes adatokat (pl. keresztnév, vezetéknév és e-mail) Európai Unió kívüli személyek (adatfeldolgozók) által is feldolgozhat, üzemeltett elektronikus rendszerek és adattárak révén. Társaságunk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmet (azaz részei az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának, pl. az EU - USA Privacy Shield program része, ha az Egyesült Államokban található, stb.)

4.3.6. Személyes adatok feldolgozási időtartama

Az Ön személyes adatait bizonyos ideig tároljuk, és utána ezeket az adatokat töröljük, ha már nics rá szükség és nem kerülnek feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatait megőrizzük a munka meghallgatás időtartamáig, és mindig kitöröljük azt az évet követő év utolsó napján, amelyik évben rögzítettük az Ön személyes adatait. Az adatok megőrzésének az az oka, hogy érdekeinket védjük a viták rendezése esetén. Ha Önt választjuk egy adott pozíció betöltésére, akkor az Ön személyes adatait személyes fájlban tároljuk, a személyes adatok feldolgozása érdekében, és ahhoz vonatkozó belső alapelveknek megfelelően (irányelv formájában). Az Ön személyes adatait még az adott pozíció betöltése után (kiválasztás esetén) is megőrizzük, mégpedig jogi vita esetére, vagy ha engedélyezi számunkra, hogy az Ön személyes adatait megőrizzük a nyilvántartásunkban hosszabb ideig. 

4.4. Szállító ( illetve üzleti partner)

4.4.1. Személyes adatok feldolgozásának célja 

A személyes adatok feldolgozásának célja (i) a szolgáltatások és / vagy az áruk szállítói pozíciójára vonatkozó pályázat CARBAX társaságnál vagy a CARBAX társaság együttműködő személyével, függetlenül attól, hogy hosszútávú (be)szállító - vevő kapcsolatról van szó vagy egyszeri szállítás (továbbiakban mint a “szállító”), majd a (be)szállítók későbbi regisztrálása, valamint a (be)szállító és a társaságunk közötti szerződéskötés / vagy szerződéses kapcsolat kezelése, (ii) társaságunk üzleti tevékenységének végzése, valamint (iii) társaságunk tulajdonának védelme, és (iv) bármely más cél, amelyekhez a szállító hozzájárult. 

Személyes adatok forrása. A személyes adatokat a szállító adja meg a társaságunknak és ezt önkéntesen, vagy a társaságunk nyilvánosan elérhető forrásokból (adatbázisok - nyilvántartások) szerzi be. 

4.4.2. Jogi alap

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja:

 • jogok gyakorlása különösen a CARBAX társaság és a (be)szállító közötti szerződésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és a hozzá kapcsolódó dokumentációk, beleértve a szerződés előtti kapcsolatokat is ( függetlenül attól, hogy az ilyen szerződés szóban vagy írásban van kötve, beleértve a megrendelést is) és
 • bizonyos esetekben társaságunk jogos érdeke az üzleti tevékenységek megfelelő teljesítménye.

4.4.3. Személyes adatok feldolgozásának mértéke

A CARBAX társaság a céljai teljesítéséhez szükséges mértékben dolgozza fel a “szokásos személyes adatokat” és ezt a 4.4.1.pontban ebből a dokumentumból, különösen következő mértékben:

 • név, keresztnév, titulus
 • Statisztikai számjel, Adószám, Közösségi adószám
 • vállalkozás székhelye vagy telephely (amely megegyezhet a lakóhellyel is)
 • telefonszám, e-mail cím
 • bankszámlaszám ( a szerződés teljesítéséhez)

4.4.4. Címzettek kategóriái

A személyes adatokat közvetlenül a cégünk dolgozza fel, és azt írásos vagy elektronikus formában. A személyes adatok elérhetőek az előírások alapján engedélyezett szervezeteknek, amelyek különösen: büntetőeljárásban tevékenykedő szervek, bíróságok, végrehajtó hivatalok, stb. 

Társaságunk bizonyos tevékenységeit alvállalkozók végzik. E tevékenységek teljesítése érdekében fontos, hogy az ilyen alvállalkozónak az Ön személyes adatait olyan mértékben kell rendelkezésre bocsájtani, amely szükséges az alvállalkozó feladatainak ellátásához. Az ilyen külső alvállalkozók különösen a külső számviteli, adóügyi hivatalok és egyéb tanácsadó cégek, webtárhelyet, szervereket és / vagy adattárolókat kezelő cégek, ügyvédek stb. Egyes társaságok és tevékenységek változhatnak a CARBAX társaság aktuális igényeinek megfelelően.

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk az ügyfeleinknek is, ha Ön a beszállító, aki termékeket szállít a társaságunknak (azaz áruk / szolgáltatások), melyet a mi társaságunk biztosít az ilyen ügyfeleknek. 

4.4.5. Személyes adatok átvitele

Társaságunk bizonyos személyes adatokat (pl. keresztnév, vezetéknév és e-mail) Európai Unió kívüli személyek (adatfeldolgozók) által is feldolgozhat, üzemeltett elektronikus rendszerek és adattárak révén. Társaságunk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmet (azaz részei AZ Európai Bizottság megfelelőségi határozatának, pl. az EU - USA Privacy Shield program része, ha az Egyesült Államokban található, stb.)

4.4.6. Személyes adatok feldolgozásának időtartama

A CARBAX társaság feldolgozza az Ön személyes adatait, a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, mint szállítóval. A szerződéses jogviszony megszűnésekor és az ilyen szerződéses kapcsolatból eredő vagy azzal kapcsolatos összes kötelezettség rendezése után, társaságunk megőrzi az Ön személyes adatait szükséges ideig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, és előírt ideig. Ha a törvény ilyen időszakot nem ír elő, társaságunk jogosult az Ön személyes adatait megőrizni, a szerződéses jogviszony megszűnésétől legalább három évig (azonban legfeljebb tíz évig, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok hosszabb megőrzési időszakot írnak elő). A jogi vita rendezése esetén (mint érintett személlyel) az Ön személyes adatai három évig kerülnek feldolgozás alá, a per végleges befejezését követően.

Termékek

info@carbax.com
00421 37 77 84 111

0.04